Nagykörű - Magyarország cseresznyéskertje

FELHÍVÁS

Tisztelt Adózók!

Közelít a második félévi helyi adókötelezettségek befizetésének határideje. Az idei évben a második félévi kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó kötelezettségeiket magán és/vagy jogi személyeknek 2023. szeptember 15. napjáig kell teljesíteniük. A fenti befizetési határidő be nem tartása esetén a kiegyenlítés napjáig az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ( Art.) 206. §-a alapján késedelmi pótlék kerül megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke az Art. 209.§ (1) bekezdése alapján minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. Az idei év február végén megküldött egyenleg értesítőkhöz minden magánszemély adózó esetében mellékeltük a második félévi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízásokat, csekkeket. (A csekkeken feltüntetésre kerültek a befizetési határidők is.) A jogi személyeknek átutalással kell rendezni a befizetéseiket.

Évközi változások esetében az adózók határozatban értesültek adófizetési kötelezettségükről. A mellékleteként – magánszemélyeknél – megküldtük a befizetés teljesítéséhez szükséges csekkeket. Bankszámla nyitásra kötelezett adózóinknak továbbra is banki átutalással kell eleget tenni adófizetési kötelezettségeiknek. Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is teljesíthetik befizetéseiket banki átutalással, ez esetben az átutalási megbízás közlemény rovatában az értesítőn megtalálható befizető azonosító számot fel kell tüntetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Hivatalunk fizetési értesítőt, a törvényi előírásoknak megfelelően, az előző évekhez hasonlóan, október 31. napjáig küld, a hátralékkal, illetve túlfizetéssel rendelkező adózók esetében.

Kérjük Önöket, amennyiben a második félévi teljesítéshez szükséges készpénzátutalási megbízásaik (csekk) nem állnak rendelkezésre, úgy jelezzék azt a 06-56-494-001-es számon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

                hétfő:                      8.00 – 12.00 

                                               13.00 – 15.00

                szerda:                   8.00 – 12.00   

                                               13.00 – 16.00

                péntek:                   8.00 – 12.00

                                                                                               Gajdos Éva

                                                                                               jegyző

Hírek