Nagykörű - Magyarország cseresznyéskertje

Tájékoztatás a megújuló hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Tisztelt Lakosok!

Bizonyára értesültek arról, hogy 2023. július 1-től megújul a hulladékgazdálkodás Magyarországon.


Ettől az időponttól kezdődően a MOHO MOL Hulladékgazdálkodási Zrt, mint koncessziós társaság látja el a települési hulladék begyűjtését és kezelését.

Ezzel kapcsolatban szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a természetes személy ingatlanhasználókat érintő hulladékkezelési és begyűjtési folyamatok az eddig megszokott formában fognak továbbra is működni az új rendszer életbe lépése után is. A lakosság részéről regisztrációra nincs szükség, a jelenlegi NHKV-s adatbázis kerül a továbbiakban is alkalmazásra. Ugyanez igaz a Ht. alapján lakossági rezsi csökkentett díjra jogosult költségvetési szervekre és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményekre (idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona).

A hulladék gyűjtése és kihelyezése, továbbá a hulladék elszállításának időpontja és gyakorisága változatlan marad, minderről továbbra is a Régiókoordinátorok vagy megbízottjaik által közzétett hulladéknaptárakból tájékozódhat a lakosság. Az esetleges változásokról a szolgáltató tájékoztatást fog adni.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és befizetése: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával és befizetésével kapcsolatban 2023. július 1-je után fontos változás lép életbe. A 2023. július 1. napját követő szolgáltatási időszakokra vonatkozó számlákat az NHKV helyett a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fogja kiállítani így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését – az alábbiak szerint szükséges módosítania a lakossági ügyfeleknek:

  1. Banki átutalás esetén a következő bankszámla adatokkal kell indítani az utalást: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. OTP Bank 11794008-24030025 Az utalás közlemény rovatában továbbra is meg kell adni a számla sorszámát és azt az egyedi vevő (fizető) azonosítószámot, melyet az átutalni kívánt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. A már megszokottak szerint az utalást segítő részletes tájékoztatás (a bankszámla és a közlemény rovatban feltüntetendő adatok pontos ismertetésével) továbbra is megtalálható lesz a számlákon.
  2. Csoportos beszedési megbízás esetén további teendője nincs. Az NHKV Zrt., mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást a 2023. július 1-jét követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény erejénél fogva a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell tekinteni.
  3. Csekkes befizetés esetében a számla mellé már az új kedvezményezett (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) nevére kiállított csekket fogjuk kiküldeni a számla mellékleteként.
  4. Díjnet szolgáltatás/e-számla igénybevétele esetén, amennyiben fizetési módként – a banki átutalást választotta, módosítani kell a kedvezményezett adatait a fenti, banki átutalás esetében leírtak szerint; – a csoportos beszedési megbízást választotta, vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a számláit a felületen, további teendője nincs.

Nagykörű, 2023. 06. 28.

Gajdos Éva s. k.
jegyző

Hírek